Chống thấm

Màng chống thấm tự dính
Liên hệ
xuất xứ từ Hàn Quốc
Màng Chống Thấm Tự Dính AL
Liên Hệ
xuất xứ từ Châu Âu
Màng Tự Dính BITUSEAL
Liên hệ
xuất xứ từ Ả Rập
Nhựa đường dẻo chống thấm
Liên hệ
xuất xứ từ Việt Nam
Nhựa đường cứng chống thấm
Liên hệ
xuất xứ từ Viêt Nam
Nhựa đường pha sẵn (lớn)
Liên hệ
xuất xứ từ Viêt Nam
Nhựa đường pha sẵn (nhỏ)
Liên hệ
xuất xứ từ Viêt Nam
Màng chống thấm tự dính 2 mặt
Liên hệ
xuất xứ từ Hàn Quốc
Màng khò đá (xám & xanh) ROOFSEAL
Liên hệ
xuất xứ từ Ả Rập
Màng khò cát ROOFSEAL
Liên hệ
xuất xứ từ Ả Rập
Màng khò trơn ROOFSEAL
Liên hệ
xuất xứ từ Ả Rập