Cách sử dụng chống thấm tường hiệu quả nhất

Như thế nào để chống thấm ?

Vật liệu chống thấm tường mới, tường cũ đều được chống thấm như đoạn trên đã trình bày. Tường xây lại ở vị trí tiếp giáp giữa hai nhà nên chống thấm bên ngoài tường. Khi xây mỗi hàng gạch, cần làm chống thấm luôn, sau đó trát. Việc chống thấm từ bên ngoài sẽ đem lại sự yên tâm cao hơn vì toàn bộ tường đều được bảo vệ, thay vì 1 nửa phía trong.

chong-tham-gia-re-pham-khoi

Những dấu hiệu cần nên xử lí chống thấm ?


Đối với lớp cốt tường, việc chống thấm được thực hiện bằng cách tạo màng chống thấm bên ngoài lớp gạch. Phương pháp chống thấm này chỉ áp dụng đối với vật liệu chống thấm 2 thành phần gốc xi măng & polyme. Màng chống thấm từ vật liệu này là màng gốc polyme rất bền. Gốc xi măng của vật liệu chống thấm 2 thành phần có khả năng bám dính hoàn hảo của nhựa đường.

cung-cap-chong-tham-gia-re-pham-khoi

Tiến hành cần thực hiện ra sao ?

Lớp ngoài cùng của tường: Sử dụng sơn chống thấm, đây là phương án cho chất lượng thấp nhất và không bảo vệ được tường. Ngoài ra nếu lớp vữa trát tường không trộn , có thể quét  bên ngoài tường như sơn lót. Một số công trình người ta dùng cả sơn lót để quét, mặc dù xấu và không đảm bảo vật liệu chống thấm màng khò.

cung-cap-san-pham-chong-tham-pham-khoi

Bài viết khác